សិក្ខាសិលាស្ដីពី «ទឹកនោមផ្អែម និងបច្ចេកវិទ្យា»

សិក្ខាសិលាស្ដីពី «ទឹកនោមផ្អែម និងបច្ចេកវិទ្យា»

សិក្ខាសិលាស្ដីពី «ទឹកនោមផ្អែម និងបច្ចេកវិទ្យា» សមាគមបច្ចេកវិទ្យា ទឹកនោមផ្អែម និងក្រពេញកម្ពុជា មានកិត្តិយសជម្រាបជូនលោក លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត និងនិស្សិតទាំងអស់ ជ្រាបថាសមាគមនឹងរៀបចំសិក្ខាសិលាស្ដីពី «នវានុវត្តន៍ក្នុងការដោះស្រាយជំងឺទឹកនោមផ្អែម» តាមរយៈ Zoom Meeting នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ១៧:០០នាទីល្ងាច ត្រូវនឹងម៉ោង១១:០០នាទី ថ្ងៃត្រង់ នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។ ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនអន្តរជាតិ ចំនួន ០២រូប ជាអ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ប្រទេសបារាំង គឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិត FRANÇOIS Moreau និងលោកសាស្ត្រចារ្យ MICHAEL Joubert ជាមួយគ្នានេះក៏មានវាគ្មិនជាតិផងដែរ គឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ុ សត្ថា ដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីបច្ចុប្បន្នភាពថ្នាំគ្រាប់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោក លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត និងនិស្សិតទាំងអស់ អញ្ជើញចូលរួមតាមការគួរ។ សូមស្គែន QR Code ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលា៖

New free online course on the basics of blood glucose control

Blood glucose monitoring is a fundamental component of diabetes care to help delay or avoid the short and long-term complications associated with the condition. The IDF School of Diabetes is delighted to present a new free interactive online course to help people living with diabetes and those who care for them understand the basics of…

IDF launches new online education platform for people living with diabetes

Diabetes currently affects one in ten people worldwide. Understanding the condition is the first step to preventing and managing it. A new online education platform is now available in the IDF School of Diabetes to help people with diabetes and those who care for them to make informed decisions about their condition. The Understanding Diabetes platform features…

IDF welcomes adoption of WHO diabetes recommendations and coverage targets

The International Diabetes Federation (IDF) thanks Member States for the adoption of the WHO diabetes recommendations and coverage targets at the 75th World Health Assembly (22-28 May, 2022). The adoption of the recommendations and targets comes just one year after the launch of the WHO Global Diabetes Compact, which aims to respond to the diabetes epidemic by reducing…

IDF and WOF release new policy brief to address obesity and type 2 diabetes

IDF and the World Obesity Federation (WOF) have launched a new policy brief – Obesity and type 2 diabetes: a joint approach to halt the rise – focused on joint action to address the obesity and type 2 diabetes pandemics. Non-communicable diseases (NCDs) are estimated to cause 41 million deaths annually, of which 15 million…

One billion people globally estimated to be living with obesity by 2030

The World Obesity Atlas 2022, published by the World Obesity Federation, predicts that one billion people globally, including 1 in 5 women and 1 in 7 men, will be living with obesity by 2030. Published on World Obesity Day, the World Obesity Atlas 2022 provides predictions for the prevalence of obesity in men, women and children in 2030 and…

New WHO draft recommendations and coverage targets for diabetes

On January 26 and 27, the 150th session of the WHO Executive Board discussed a report by the Director General on the political declaration of the third high-level meeting of the General Assembly on the prevention and control of noncommunicable diseases. This report includes draft recommendations for Member States, international partners and WHO to strengthen and monitor diabetes…